Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti Telefónica Czech Republic
Ulice Za Brumlovkou
Město Praha
Kraj
Email dag.jeger@o2.com
Web www.o2.com
Telefon 271462384
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení EMC, IBM
Dodavatel SW - název řešení IBM
Referenční projekt (jméno zákazníka) MInisterstvo zem
Celkový počet zákazníků v ČR 100
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 5
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 35
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 60
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení
Tvůrce BI řešení
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí 0
Typická hodnota BI zakázky 0
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 0
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 0
Typická doba implementace (v měsících) 0
BI řešení určeno pro typ firmy
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 0
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 0
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) 0
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 0
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem)
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka
Vytvořeno 2012-01-03 12:43:44
Upraveno