Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět




Název společnosti Trask solutions a.s.
Ulice Na Pankráci 1724/129
Město Praha 4
Kraj
Email info@trask.cz
Web www.trask.cz
Telefon 220414111
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení x
Dodavatel SW - název řešení Reference Data Store
Referenční projekt (jméno zákazníka) Škoda Auto
Celkový počet zákazníků v ČR 18
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 0
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 10
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 90
Realizace BI projektů ano
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení x
Tvůrce BI řešení x
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí x
Typická hodnota BI zakázky 2
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) x
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) x
Typická doba implementace (v měsících) x
BI řešení určeno pro typ firmy velka
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) x
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 10
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 90
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) Škoda Auto, T-Mobile
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2009
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) Vybudování BI kompetečního centra - sjednocení BI
3 další reference v ČR (jména firem) T-Mobile, UniCredit, ČSOB Leasing
Realizace projektů v oblasti BIG data ano
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR 1
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název x
Referenční projekt - jméno zákazníka Škoda Auto
Referenční projekt – rok implementace 2013
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč) x
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka Zpracování agenturních dat pomocí metod Big Data. Mezi hlavní benefity patří: Eliminace chyb v datech.
Vytvořeno 2013-01-11 17:13:31
Upraveno 2015-01-08 13:23:46