Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti S&T CZ
Ulice Na Strži 1702/65
Město Praha 4
Kraj
Email otta.matousek@snt-world.com
Web www.sntcz.cz
Telefon 296538412
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení HP
Dodavatel SW - název řešení IBM, SAP, Microsoft
Referenční projekt (jméno zákazníka)
Celkový počet zákazníků v ČR 25
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 0
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 30
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 70
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení Cognos, Business Objects
Tvůrce BI řešení IBM, SAP
Samostatný produkt ano
Řešení, jehož je BI modul součástí
Typická hodnota BI zakázky
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč)
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč)
Typická doba implementace (v měsících)
BI řešení určeno pro typ firmy velka
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 0
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 0
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka)
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 0
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem)
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka
Vytvořeno 2011-12-21 10:11:24
Upraveno