Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti Asseco Central Europe, a. s.
Ulice Budějovická 778/3a
Město Praha 4
Kraj
Email marketing@asseco-ce.com
Web asseco-ce.com
Telefon +420 234 292 500
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení IBM, HP
Dodavatel SW - název řešení Asseco CE, Microsoft
Referenční projekt (jméno zákazníka) K
Celkový počet zákazníků v ČR 6
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 0
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 50
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 50
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení StarBI
Tvůrce BI řešení Asseco CE
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí StarBI
Typická hodnota BI zakázky
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 5000
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 900
Typická doba implementace (v měsících) 12
BI řešení určeno pro typ firmy velka
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 6
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 50
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 50
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) K
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2011
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) integrace heterogenn
3 další reference v ČR (jména firem) K
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka
Vytvořeno 2011-12-22 16:27:59
Upraveno 2011-12-22 15:28:05