Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti Profinit EU, s.r.o.
Ulice Tychonova 2
Město Praha
Kraj
Email marketing@profinit.eu
Web www.profinit.eu
Telefon +420224316016
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení
Dodavatel SW - název řešení Informatica, Teradata, Microsoft, Oracle
Referenční projekt (jméno zákazníka) KB, Letiště Praha a další
Celkový počet zákazníků v ČR 13
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 0
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 0
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 100
Realizace BI projektů ano
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení Profinit Data_frame, Cognos BI, Microsoft BI, Business objects
Tvůrce BI řešení Profinit, IBM, Microsoft, SAP
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí
Typická hodnota BI zakázky 5M
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 2 000
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 0
Typická doba implementace (v měsících) 6
BI řešení určeno pro typ firmy velka
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 15
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 100
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) KB
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2010
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) dlouhodobě efektivně udržované BI prostředí dodávající datové a informační služby v rámci celého podniku
3 další reference v ČR (jména firem) BNP Paribas Cardif, PFČS, Vodafone, Letiště Praha
Realizace projektů v oblasti BIG data ano
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR 0
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název Informatica HParser
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka ?
Vytvořeno 2012-01-03 16:48:07
Upraveno 2016-05-24 15:23:04