Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti GIST, s.r.o.
Ulice Collinova 421
Město Hradec Králové
Kraj
Email gist@gist.cz
Web www.gist.cz
Telefon +420 495 809 311
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení
Dodavatel SW - název řešení GIST Intelligence
Referenční projekt (jméno zákazníka) Ferona, a.s. Praha
Celkový počet zákazníků v ČR 50
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 0
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 40
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 60
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení GIST Intelligence
Tvůrce BI řešení Gist
Samostatný produkt ano
Řešení, jehož je BI modul součástí
Typická hodnota BI zakázky 100000
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) desetitis
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč)
Typická doba implementace (v měsících)
BI řešení určeno pro typ firmy stredni
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 195
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 10
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 60
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 30
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) Ferona, a.s. Praha
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2010
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem) HELLA AUTOTECHNIK, KORADO, Elektr
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka
Vytvořeno 2011-12-28 10:58:05
Upraveno