Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti GEM System a.s.
Ulice Na Pankráci 1062/58
Město Praha 4
Kraj
Email sales@gemsystem.cz
Web www.gemsystem.cz
Telefon 246033811
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení HP, EMC
Dodavatel SW - název řešení GEM Dirigent, GEM Pentaho
Referenční projekt (jméno zákazníka) GE Money, VZP ČR,Doosan
Celkový počet zákazníků v ČR 9
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 5
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 30
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 65
Realizace BI projektů ano
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení BI - Reporting
Tvůrce BI řešení GEM
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí
Typická hodnota BI zakázky 2,5
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 100
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 20
Typická doba implementace (v měsících) 4
BI řešení určeno pro typ firmy stredni
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 10
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 20
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 40
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 40
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) Doosan Škoda Power
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2011
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem) VZP, GE MONEY
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka DOOSAN ŠKODA POWER - REPORTING: Plnohodnotná BI podpora pro analytické, plánovací a rozhodovací procesy na všech úrovních řízení. Řešení je schopno rychle zpracovávat velké objemy dat, dodávat přesné a aktuální informace a pracovat s ad-hoc dotazy.
Vytvořeno 2014-01-09 16:57:58
Upraveno 2016-02-02 11:11:52