Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti ORTEX spol. s r.o.
Ulice Resslova 935/3
Město Hradec Králové
Kraj
Email ortex@ortex.cz
Web www.ortex.cz
Telefon 499 991 111
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení
Dodavatel SW - název řešení Orsoft Business Intelligence
Referenční projekt (jméno zákazníka) Europasta SE
Celkový počet zákazníků v ČR 28
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 20
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 50
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 30
Realizace BI projektů ano
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení Orsoft Business Intelligence
Tvůrce BI řešení ORTEX
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí ERP Orsoft Open
Typická hodnota BI zakázky 120000
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 50000
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) % z ceny
Typická doba implementace (v měsících) 2
BI řešení určeno pro typ firmy stredni
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 28
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 20
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 50
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 30
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) Europasta SE
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2008
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) Podpora rozhodování: sjednocení informací ze všech společností ve skupině, optimalizace sortimentu a cen
3 další reference v ČR (jména firem) SAPELI, Hradecká pekárna, ŠPVS a.s.
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka nemáme projekty Big Data a nevím, proč to vyžaduje toto pole jako povinné
Vytvořeno 2012-01-06 11:47:24
Upraveno 2016-04-14 07:36:19