Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti TERADATA Česká republika
Ulice Na Strži 65
Město Praha
Kraj
Email bara.souckova@teradata.com
Web www.teradata.com
Telefon +420 261384111
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení Active Enterprise datawarehouse 6750, Datawarehouse Appliance 2750, Data mart Appliance 670
Dodavatel SW - název řešení Teradata database, Teradata Integrated Analytics,Teradata Warehouse miner, Geospatial program, Agile Analytics, Teradata Business Intelligence optimizer, Teradata Aster data
Referenční projekt (jméno zákazníka) KB, Telefonica O2, ČSOB,Vodafone
Celkový počet zákazníků v ČR 12
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 10
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 15
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 75
Realizace BI projektů ano
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení Microstrategy BI software, Cognos BI software, Oracle BI software, Microsoft BI software, Business object, SAS BI software, Tableau
Tvůrce BI řešení Microstrategy,IBM,Oracle, Microsoft, SAP, SAS
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí Customer management, Financial managment, Operation management, Network management, Risk management, Performance management, Supply Chain management
Typická hodnota BI zakázky 1000000
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 1000
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 100
Typická doba implementace (v měsících) 6
BI řešení určeno pro typ firmy velka
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 8
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 5
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 15
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 80
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) -
Rok implementace největšího projektu (zahájení)
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) -
3 další reference v ČR (jména firem) Telefonica 02, DHL
Realizace projektů v oblasti BIG data ano
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR 1
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název Big Analytics Appliance, Aster MapReduce portfolio
Referenční projekt - jméno zákazníka O2 Czech republic
Referenční projekt – rok implementace 2013
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč) -
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka -
Vytvořeno 2012-01-04 17:58:23
Upraveno 2014-04-23 06:33:28