Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti Trgiman
Ulice Prague Marina Jankovcova 1587/8B
Město Praha 7
Kraj
Email support@trgiman.eu
Web www.trgiman.eu
Telefon +420 283 843 330
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení
Dodavatel SW - název řešení BellaDati Business Intelligence
Referenční projekt (jméno zákazníka) OKD a. s.
Celkový počet zákazníků v ČR 55
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 4
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 60
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 36
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení BellaDati Business Intelligence
Tvůrce BI řešení Trgiman
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí BellaDati Business Intelligence
Typická hodnota BI zakázky 800000
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 120
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 250
Typická doba implementace (v měsících) 2
BI řešení určeno pro typ firmy velka
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 55
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 4
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 60
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 36
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) OKD a. s.
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2011
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) Vy
3 další reference v ČR (jména firem) Rev
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka
Vytvořeno 2012-01-06 16:32:42
Upraveno