Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti AQUASOFT spol. s r.o.
Ulice Rubeška 215/1
Město Praha
Kraj
Email i.pavlouskova@aquasoft.eu
Web www.aquasoft.eu
Telefon 281 093 400
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení
Dodavatel SW - název řešení Microsoft SQL Server, Oracle BI, BellaDati BI
Referenční projekt (jméno zákazníka) Generální ředitelství cel
Celkový počet zákazníků v ČR 5
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 10
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 30
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 100
Realizace BI projektů ano
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení Sotalia – BI řešení nové generace
Tvůrce BI řešení Aquasoft
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí Arowana Projecta - řešení pro projektově řízené firmy, Arame - řešení pro vedení správního řízení
Typická hodnota BI zakázky 300 tis. Kč
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 200 tis. Kč
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 40 tis. Kč
Typická doba implementace (v měsících) 3
BI řešení určeno pro typ firmy stredni
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 8
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 5
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 35
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 60
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) Státní veterinární správa ČR
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2006
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) Nástroj na řízení instituce, zdroj kompletních informací o činnosti pro veřejnost i nadřízené orgány.
3 další reference v ČR (jména firem) Český telekomunikační úřad, Státní rostlinolékařská správa ČR, Zdravotní ústavy ČR
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka ---------------------
Vytvořeno 2011-12-29 14:19:48
Upraveno 2014-01-03 14:37:24