Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti K2 atmitec s.r.o.
Ulice Koksární 1097/7
Město Ostrava
Kraj
Email k2@k2.cz
Web www.k2.cz
Telefon +420 595 135 110
Datové sklady
Realizace datových skladů ano
Dodavatel HW - název řešení K2 atmitec
Dodavatel SW - název řešení K2 atmitec
Referenční projekt (jméno zákazníka)
Celkový počet zákazníků v ČR 616
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 10
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 70
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 20
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení K2 OLAP
Tvůrce BI řešení
Samostatný produkt ano
Řešení, jehož je BI modul součástí Informa
Typická hodnota BI zakázky 100000
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) 150
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 40
Typická doba implementace (v měsících) 1,5
BI řešení určeno pro typ firmy stredni
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 500
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 10
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 70
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 20
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) GIENGER
Rok implementace největšího projektu (zahájení) 2011
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka)
3 další reference v ČR (jména firem) Prvn
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název
Referenční projekt - jméno zákazníka
Referenční projekt – rok implementace
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč)
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka
Vytvořeno 2011-12-22 10:00:22
Upraveno