Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a datové sklady - dodavatelé řešení

« zpět
Název společnosti SEFIRA spol. s r.o.
Ulice Antala Staška 77
Město Praha
Kraj
Email sales@sefira.cz
Web www.sefira.cz
Telefon 222558111
Datové sklady
Realizace datových skladů
Dodavatel HW - název řešení -
Dodavatel SW - název řešení -
Referenční projekt (jméno zákazníka) -
Celkový počet zákazníků v ČR -
Rozložení projektů v procentech - malé podniky 0
Rozložení projektů v procentech - střední podniky 0
Rozložení projektů v procentech - velké podniky 0
Realizace BI projektů
Business Intelligence
Název nabízeného BI produktu / řešení -
Tvůrce BI řešení -
Samostatný produkt
Řešení, jehož je BI modul součástí -
Typická hodnota BI zakázky -
Minimální cena implementace včetně všech položek, bez HW (v tisících Kč) -
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) -
Typická doba implementace (v měsících) -
BI řešení určeno pro typ firmy
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) -
Rozložení všech instalací v procentech - malé podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - střední podniky 0
Rozložení všech instalací v procentech - velké podniky 0
Referenční BI projekt v ČR (jméno zákazníka) -
Rok implementace největšího projektu (zahájení)
Přínosy referenčního projektu (pro zákazníka) -
3 další reference v ČR (jména firem) -
Realizace projektů v oblasti BIG data
Počet zákazníků pro BIG DATA v ČR -
BIG Data
Nejvýznamnější nabízená řešení – název -
Referenční projekt - jméno zákazníka -
Referenční projekt – rok implementace -
Referenční projekt – objem zakázky (v tisících Kč) -
Referenční projekt - popis nasazeného řešení a jeho přínosů pro zákazníka -
Vytvořeno 2012-04-04 15:56:02
Upraveno 2017-01-25 15:28:50