Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Business Intelligence a Knowledge Management

« zpět




Název společnosti Infor Global Solutions
Ulice Na Strži 65/1702
Město Praha 4
Kraj
Email czechmail@infor.com
Web www.infor.com
Telefon +420 225 660 111
Business Intelligence
Název BI produktu (řešení) Infor PM
Tvůrce BI řešení Infor Global Solutions
Samostatný produkt ano
Řešení, jehož je BI modul součástí Infor PM
Obrat firmy v ČR za poslední kalendářní rok/fiskální rok N/A
Obrat v ČR za stejné období z BI N/A
Typická hodnota BI zakázky miliony
Minimální cena implementace včetně všech položek bez HW (v tisících Kč) 25-500
Minimální roční udržovací poplatky (v tisících Kč) 10-25
Typická doba implementace (v měsících) 3-6
BI řešení určeno pro typ firmy střední
Počet všech instalací BI řešení v ČR (případně počet instalovaných modulů) 20-49
Počet instalací BI řešení v ČR v roce 2010 (případně počet instalovaných modulů) 5-19
Rozložení všech instalací v procentech – malé/střední/velké podniky 20/60/20
Největší BI projekt v ČR (jméno zákazníka) Dalkia CZ / Veolia
Rok implementace (zahájení) 2006
Přínosy největšího projektu (pro zákazníka) Ryché poskytování informací, schopnost pružně reagovat na rychle měnící se požadavky
3 další reference v ČR (jména firem) Eli Lilli, SčVK, MAKRO Cash & Carry, K Brewery Trade
Úložiště znalostí
Nástroje přístupu k expertním znalostem
Aplikace e-learningu
Knowledge Management
Technologie pro diskusní fóra a chaty
Nástroje synchronní interakce
Nástroje pro vyhledávání a data mining
Vytvořeno 05.01.2011 13:05:39
Upraveno 05.01.2011 12:06:14