Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.

Katalog ICT řešení

ERP systémy

« zpět




Název společnosti Microsoft
Ulice Vyskočilova 1461/2a
Město Praha 4
Kraj
Email msczech@microsoft.com
Web www.microsoft.com
Telefon +420 261 197 111
Informační systém
Název produktů Dynamics 365 Finance Dynamics 365 Supply Chain Management Dynamics 365 Business Central
Instalované systémy v ČR
Počet instalací celkem >1000
z toho podniky do 50 zaměstnanců N/A
z toho podniky od 51 do 250 zaměstnanců N/A
z toho podniky nad 250 zaměstnanců N/A
Počet konzultantů pro oblast ERP v roce 2013
Systém je vhodný spíše pro podniky s méně než 50 uživateli ano
Systém je vhodný spíše pro podniky s více než 50 uživateli ano
Obrat společnosti dosažený v ČR za ERP v posledním uzavřeném fiskálním roce (v milionech Kč) N/A
Podpora "sociálního" sdílení informací uvnitř podniku ano
Podpora webového rozhraní ano
Mobilní ERP aplikace ano
Lze poskytnout jako službu (SaaS) ano
Implementace systému
Průměrná doba implementace systému u společností do 200 zaměstnanců - v týdnech 20
Průměrná doba implementace u společností nad 200 zaměstnanců - v týdnech 50
Průměrná pořizovací cena jedné licence v tisících Kč
Průměrné roční servisní poplatky v % z pořizovací ceny licence
Zákazníci
Největší ERP projekt v ČR – název zákazníka
Rok dokončení implementace
Počet uživatelů u referenčního projektu
Další zajímavé reference
Reference ze segmentu SMB
   
Vytvořeno 04.04.2019 22:39:09
Upraveno 05.10.2020 9:09:02