Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.

Katalog ICT řešení

ERP systémy

« zpět
Název společnosti Ježek software s.r.o.
Ulice Mariánská 3233
Město Česká Lípa
Kraj
Email jezek@kezeksw.cz
Web www.jezeksw.cz
Telefon 487 522 449
Informační systém
Název produktů Ježek software DUEL 2021
Instalované systémy v ČR
Počet instalací celkem 3650
z toho podniky do 50 zaměstnanců 2900
z toho podniky od 51 do 250 zaměstnanců 700
z toho podniky nad 250 zaměstnanců 50
Počet konzultantů pro oblast ERP v roce 2013
Systém je vhodný spíše pro podniky s méně než 50 uživateli ano
Systém je vhodný spíše pro podniky s více než 50 uživateli
Obrat společnosti dosažený v ČR za ERP v posledním uzavřeném fiskálním roce (v milionech Kč) 32
Podpora "sociálního" sdílení informací uvnitř podniku
Podpora webového rozhraní
Mobilní ERP aplikace
Lze poskytnout jako službu (SaaS) ano
Implementace systému
Průměrná doba implementace systému u společností do 200 zaměstnanců - v týdnech 1
Průměrná doba implementace u společností nad 200 zaměstnanců - v týdnech 1
Průměrná pořizovací cena jedné licence v tisících Kč 23
Průměrné roční servisní poplatky v % z pořizovací ceny licence 25
Zákazníci
Největší ERP projekt v ČR – název zákazníka
Rok dokončení implementace
Počet uživatelů u referenčního projektu
Další zajímavé reference
Reference ze segmentu SMB
   
Vytvořeno 24.01.2013 11:01:27
Upraveno 22.03.2021 10:59:31