Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.

Katalog ICT řešení

ERP systémy

« zpět
Název společnosti Benefit CZ, s.r.o.
Ulice Hrubého 11
Město Brno
Kraj
Email radekbe@benefitcz.cz
Web www.benefitcz.cz
Telefon
Informační systém
Název produktů Benefit 2000 Plus,
Instalované systémy v ČR
Počet instalací celkem
z toho podniky do 50 zaměstnanců
z toho podniky od 51 do 250 zaměstnanců
z toho podniky nad 250 zaměstnanců
Počet konzultantů pro oblast ERP v roce 2013
Systém je vhodný spíše pro podniky s méně než 50 uživateli
Systém je vhodný spíše pro podniky s více než 50 uživateli
Obrat společnosti dosažený v ČR za ERP v posledním uzavřeném fiskálním roce (v milionech Kč)
Podpora "sociálního" sdílení informací uvnitř podniku
Podpora webového rozhraní
Mobilní ERP aplikace
Lze poskytnout jako službu (SaaS)
Implementace systému
Průměrná doba implementace systému u společností do 200 zaměstnanců - v týdnech
Průměrná doba implementace u společností nad 200 zaměstnanců - v týdnech
Průměrná pořizovací cena jedné licence v tisících Kč
Průměrné roční servisní poplatky v % z pořizovací ceny licence
Zákazníci
Největší ERP projekt v ČR – název zákazníka
Rok dokončení implementace
Počet uživatelů u referenčního projektu
Další zajímavé reference
Reference ze segmentu SMB
   
Vytvořeno 24.01.2013 11:01:27
Upraveno