Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Název společnosti: První certifikační autorita, a.s.
Web: www.ica.cz
Název služby: První certifikační autorita, a.s. a - nové služby dle Nařízení eIDAS
Kategorie: Bezpečnost a bezpečnostní služby
Kontakt: Web: www.ica.cz , e‑mail:info@ica.cz, tel.: +420 284 081 946
Případové studie:
Download:
Video:


I.CA jako kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb vytvářejících důvěru dle nařízení eIDAS poskytuje novou kvalifikovanou službu I.CA Qverify.

On ‑line služba ověřování platnosti elektronických podpisů dokumentů, je určena především pro využití v systémech, které pracují s dokumenty a daty, která jsou opatřena elektronickým podpisem. Jedná se především o elektronické objednávkové systémy, fakturační systémy, spisové služby a další.

Ověřování platnosti elektronických podpisů u přijatých elektronických dokumentů je dána článkem 32 nařízení EU č. 910/2014 ‑ eIDAS a § 12 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Subjekty veřejné moci mají povinnost ověřovat platnost elektronických podpisů u přijatých elektronických dokumentů dle § 4 odst. 4) až 7) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Služba podporuje ověření dokumentu ve standardních a legislativně podporovaných evropských formátech:

  • PAdES B ‑B
  • CAdES B ‑B (v interní i externí verzi)
  • XAdES B ‑B1.

Kompletní ověření je prováděno v prostředí I.CA s využitím dat, která jsou nutná pro realizaci ověření. Podepsaný dokument (tj. obsah dokumentu), jehož podpis se ověřuje, nikdy neopustí prostředí klienta.

Platnost podpisu je možné ověřovat:

  • k času zadanému klientem
  • k času přijetí požadavku na ověření v systému I.CA