Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.

Katalog ICT řešení

Název společnosti: Control spol. s r. o.
Web: www.control.cz
Název služby: Informační systém Dialog 3000Skylla
Kategorie: Implementace informačních systémů
Kontakt: marketing@control.cz obchod@control.cz 606 717 2013 556 704 290
Případové studie: http://www.control.cz/reference/
Download:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=8QgsAJIJACY


Společnost Control, spol. s r. o., působí na českém trhu s informačními systémy již 25 let. Společnost vyvíjí a implementuje vlastní ERP systém Dialog 3000Skylla a pokrývá potřeby především výrobních firem. Informační systém je řešen modulárně a každá firma je schopná si vybrat to, co potřebuje pro svůj provoz.

Dialog 3000Skylla disponuje již v základním nastavení množstvím specifických funkcí:

Denní plány – nástroj nejen pro plánování kontinuální výroby na jednotlivých pracovištích napříč směnami nebo plánování práce dělníka na více strojích během směny.

Kontrolní postupy – každé oddělení OTK má ve své evidenci postupy, jak materiál, jež kontrole podléhá, na vstupu zkontrolovat. Kontrolní postupy jsou řešením, díky kterému jednorázové zavedení tohoto postupu do systému zajistí, že tento postup bude mít pracovník po ruce vždy, např. přes PDA.

Variantní ceníky – stanovení ceny pro různé varianty konkrétního výrobku, který se liší například barevným provedením, obložením (v případě kachlí), typem balení, velikostí.

Kardex – nástroj pro výdej drobného nářadí na dílně z boxu s nástroji. Propojení boxu s informačním systémem a evidence přípravků napříč firmou.

Jednoznačná reference hotových výrobků na výrobní plán a objednávku – zpětná dohledatelnost – řešení pro zpětnou kontrolu, vyhodnocení zakázky, porovnání fakturace s náklady, zda byl výrobek reklamován, a také určení jednoznačné cesty k atestům k materiálu k hotovému výrobku.

Konsignační sklady – jde o evidenci materiálu dodavatele, který se fyzicky nachází na vyčleněném místě skladu.

Další specifická řešení: Propojení s CAD a CAM systémy, MPL, sledování šarží, e-‑sklad, e-‑otk, servis náhradních dílů, vyhodnocení zakázky atd.