Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.

Katalog ICT řešení


Název společnosti: OR-CZ spol. s r.o.
Web: www.orcz.cz
Název služby: OR-SYSTEM
Kategorie: Implementace informačních systémů
Kontakt: web: www.orcz.cz , e-mail: orcz@orcz.cz, tel.: +420 461 361 111
Případové studie:
Download:
Video:


OR‑CZ poskytuje vývoj, komplexní dodávky, implementaci a garantovaný servis ERP a PACS systémů od roku 1990.

OR‑SYSTEM Open z divize ERP je moderní, spolehlivý IS pro řízení frem s diskrétním typem výroby. Pokrývá veškeré podnikové procesy – CRM, DMS, obchod, kalkulace, plánování, APS, řízení výroby, automatizaci nákupu, kooperací i servisu k výrobkům. Také ekonomické agendy, řízení lidských zdrojů, controlling a business intelligence.

OR‑SYSTEM Open má nadstandardní nástroje on‑line konfgurace a B2B/EDI objednávek výrobků, jejich zařazení do výroby, monitoringu a reportingu. Obsahuje workflow, řízení úkolů, projektů a úzkou spolupráci s CAD/PDM a internetovými obchody. Výhodou ERP je přizpůsobení procesům uživatele a díky vlastnictví zdrojových kódů a nástroji ORCore Builder vysoká flexibilita. OR‑SYSTEM Open podporuje uživatele v podnicích s výrobou kusovou a zakázkovou, malosériovou i hromadnou.
Divize Medical Solutions má velmi stabilní pozici na trhu zdravotnické informatiky. Klíčový produkt MARIE PACS je komplexní systém pro zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat, který v současnosti využívá více než 120 zdravotnických zařízení v České republice i v zahraničí.

V roce 2018 vznikla v rámci divize samostatná skupina zaměřená na integrační technologie.

K novinkám v portfoliu OR‑CZ se řadí webové služby Dr.Sejf a Mr.Sejf, přinášející rychlý a vysoce bezpečný způsob adresného sdílení zdravotnické/průmyslové dokumentace mezi subjekty v souladu s GDPR. A rovněž služba PAMP – mapování, digitalizace a optimalizace fremních procesů.