Tato stránka používá Cookies. Informace o Cookies.

Katalog ICT řešení

Název společnosti: ICZ a.s.
Web: www.iczgroup.com
Název služby:
Kategorie: Vývoj softwaru na zakázku
Kontakt: Web: www.iczgroup.com , e -mail: marketing@i.cz, tel.: +420 222 271 111
Případové studie:
Download:
Video:


V rámci regionu střední Evropy patří ICZ mezi významné dodavatele aplikačního programového vybavení, návrhu a implementace infrastruktury a řešení bezpečnosti informačních systémů. Portfolio produktů a služeb neustále rozvíjí v rámci celého oboru ICT. Veškeré služby včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací jsou zákazníkům poskytovány na bázi širokého spektra platforem a technologií.

Cíle
Základní princip práce ICZ stojí na budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem.
Smyslem je vyjít vstříc požadavkům a potřebám klienta, a být tak partnerem zvyšujícím produktivitu a efektivitu jeho práce. Při návrhu řešení tedy hraje významnou roli důkladné pochopení zákazníkova problému a porozumění jeho vnitřním procesům. Řešení pokrývají oblasti aplikačního programového vybavení, systémové integrace, bezpečnosti, komunikace, infrastruktury a správy i řízení dokumentů. Produkty a služby ICZ poskytuje odvětvím veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, energetiky, dopravy, obrany, financí, výroby a logistiky.

Historie
Společnost ICZ vznikla koncem devadesátých let minulého století spojením předních českých a slovenských IT firem, které působily na trhu od roku 1990 a již tehdy představovaly významné subjekty v oblasti ICT. V návaznosti na úspěšný rozvoj v ČR a SR se sféra zájmu rozšířila do zahraničí. Kromě Ukrajiny, Ázerbájdžánu či Kazachstánu se tak rozvíjí obchodní spolupráce např. také na Středním východě či v Africe.