Tato stránka používá cookies. Můžete změnit nastavení ve svém prohlížeči. Přečtěte si více o naší Cookie Policy.
X

Katalog ICT řešení

Název společnosti: První certifikační autorita, a.s.
Web: www.ica.cz
Název služby: První certifikační autorita, a.s.
Kategorie: Bezpečnost a bezpečnostní služby
Kontakt: Web: www.ica.cz , e‑mail:info@ica.cz, tel.: +420 284 081 946
Případové studie:
Download:
Video:


První certifikační autorita, a.s. (I.CA), je v současnosti největším akreditovaným poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v České republice a na Slovensku, rozsahem svých služeb je jednou z nejvýznamnějších společností v této oblasti v Evropě. Účinností nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) se I.CA stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v rámci EU.

 

Poskytujeme…

  • kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis a elektronickou pečeť, určené pro komunikaci s orgány veřejné moci, které splňují odpovídající legislativní požadavky nařízení eIDAS.
  • komerční certifikáty pro obchodní komunikaci uživatelů, jejich autentizaci v informačních systémech a šifrování dat.
  • klientské aplikace pro vytváření a ověřování elektronických podpisů I.CA Secom® a ICA Secom ZEP. Dále technologické komponenty I.CA Signer®, AdvICASigner®.
  • čipové karty a USB tokeny pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu dle nařízení eIDAS.
  • časová razítka a archivní časová razítka pro zajištění přiřazení aktuálního časového údaje k existujícím dokumentům, souborům nebo událostem.
  • bezpečnostní řešení, analýza rizik, bezpečnostní projekty, analýza kompatibility rizik s eIDAS, úschova kryptografického klíče a další služby realizované našimi CISA auditory